ตู้ MDB คืออะไร? ความสำคัญและการใช้งานในระบบไฟฟ้า

2052 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ตู้ mdb

ตู้ MDB หรือตู้ Main Distribution Board คืออุปกรณ์สำคัญในระบบจ่ายไฟฟ้าของอาคารหรือโครงการอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการรับและจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟมายังระบบย่อยหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในอาคารหรือพื้นที่นั้นๆ


ความสำคัญของตู้ MDB

ตู้ MDB มีความสำคัญอย่างยิ่งในระบบไฟฟ้า เนื่องจากมันทำหน้าที่เป็นจุดกลางในการควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ของอาคารหรือโครงการ ตู้ MDB ช่วยให้การจัดการกระแสไฟฟ้าและการจ่ายไฟเป็นไปอย่างมีระเบียบและปลอดภัย โดยมีระบบป้องกันการเกิดภาวะไฟฟ้าลัดวงจรหรือโอเวอร์โหลด ซึ่งสามารถทำอันตรายต่อระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ
ตู้ mdb

การใช้งานของตู้ MDB

1.จ่ายกระแสไฟฟ้า: ตู้ MDB รับกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก เช่น จากหม้อแปลงไฟฟ้าหรือจากระบบจ่ายไฟฟ้าสาธารณะ และจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังระบบย่อยหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในอาคารหรือโครงการ
2.ควบคุมและป้องกัน: ตู้ MDB มีระบบควบคุมและป้องกันที่ช่วยป้องกันภาวะไฟฟ้าลัดวงจรหรือโอเวอร์โหลด ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากการใช้งานไฟฟ้าที่เกินขีดจำกัด
3.การจัดสรรกระแสไฟฟ้า: ตู้ MDB อนุญาตให้มีการจัดสรรกระแสไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ของอาคารหรือโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถควบคุมการใช้พลังงานได้ตามต้องการ
4.การปรับเปลี่ยนและขยายระบบ: ในกรณีที่ต้องการปรับเปลี่ยนหรือขยายระบบไฟฟ้า ตู้ MDB มีความยืดหยุ่นในการเพิ่มหรือลดวงจรไฟฟ้า หรือการจัดสรรกระแสไฟฟ้าใหม่ๆ ตามความต้องการ

ตู้ MDB จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ไม่สามารถละเลยได้ในระบบไฟฟ้าของอาคารหรือโครงการใดๆ การออกแบบและการติดตั้งที่ถูกต้องสามารถช่วยให้ระบบไฟฟ้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ตู้ MDB (Main Distribution Board) ทั้งแบบ 1 เฟสและ 3 เฟส เป็นอุปกรณ์สำคัญในระบบจ่ายไฟฟ้าที่ใช้สำหรับควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังวงจรย่อยหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารหรือโครงการต่างๆ ความแตกต่างหลักระหว่างตู้ MDB 1 เฟสและ 3 เฟสอยู่ที่ประเภทของการจ่ายไฟและแอปพลิเคชันที่พวกเขาสนับสนุน

 

ตู้mdb 3เฟส  ตู้mdb 1เฟส

ตู้ MDB 1 เฟส

ความหมาย: ตู้ MDB 1 เฟสจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบไฟฟ้า 1 เฟส ซึ่งหมายความว่ามีเพียงหนึ่งเส้นไลฟ์และหนึ่งเส้นนิวทรัล โดยปกติมีแรงดันไฟฟ้าประมาณ 220-240 โวลต์
การใช้งาน: เหมาะสำหรับอาคารที่อยู่อาศัย ร้านค้าขนาดเล็ก หรือโครงการที่มีความต้องการไฟฟ้าไม่สูงมาก มักใช้ในการจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เช่น ไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงาน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไม่มาก

ตู้ MDB 3 เฟส

ความหมาย: ตู้ MDB 3 เฟสจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบไฟฟ้า 3 เฟส ซึ่งประกอบด้วยสามเส้นไลฟ์และหนึ่งเส้นนิวทรัล และมักมีแรงดันไฟฟ้าประมาณ 380-415 โวลต์ ในระบบ 3 เฟส กระแสไฟฟ้าจะถูกจ่ายผ่านสามเฟสที่มีการหมุนเฟสต่างกัน 120 องศา
การใช้งาน: เหมาะสำหรับอาคารพาณิชยกรรม โรงงานอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีความต้องการไฟฟ้าสูง มักใช้ในการจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องจักรขนาดใหญ่ ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ หรืออุปกรณ์ที่ต้องการกระแสไฟฟ้ามาก

 

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ ตู้ MDB

 

ตู้ MDB ทำหน้าที่อะไร?

ตู้ MDB (Main Distribution Board) เป็นตู้จ่ายไฟหลักที่ใช้ในการกระจายไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟเข้าสู่ระบบไฟฟ้าในอาคารหรือโรงงาน ตู้ MDB ทำหน้าที่เป็นจุดกลางสำหรับรับไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายภายนอกหรือจากหม้อแปลงไฟฟ้า และกระจายไฟฟ้าไปยังแผงย่อยหรืออุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคาร ตู้ MDB ช่วยให้การควบคุมและการจัดการระบบไฟฟ้าภายในอาคารมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ตู้ MDB ควรมีอะไรบ้าง?

ตู้ MDB ควรประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังนี้
1.เบรกเกอร์หลัก (Main Breaker) - เพื่อควบคุมและป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินขนาดที่จะเข้าสู่ระบบ
2.เบรกเกอร์ย่อย (Branch Breakers) - ใช้สำหรับกระจายไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร
3.รางบัสบาร์ (Busbar) - ทำหน้าที่กระจายกระแสไฟฟ้าไปยังเบรกเกอร์ย่อยต่างๆ
4.ระบบการเชื่อมต่อสายดินและสายนิวทรัล - เพื่อความปลอดภัยและป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

มาตรฐานการติดตั้งตู้จ่ายไฟหลัก (MDB) มีอะไรบ้าง?

การติดตั้งตู้ MDB จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า ได้แก่
1.ติดตั้งในที่ที่มีการระบายอากาศดี - เพื่อป้องกันความร้อนสะสมภายในตู้
2.ระยะห่างจากวัตถุอื่น - ต้องมีระยะห่างเพียงพอจากวัตถุอื่นเพื่อความปลอดภัยและการบำรุงรักษาที่สะดวก
3.มีการติดตั้งระบบการเชื่อมต่อสายดิน - เพื่อความปลอดภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร
4.ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานท้องถิ่น - อาทิเช่น ข้อกำหนดของกรมโรงงานหรือสำนักงานเขต

LP กับ LC ต่างกันอย่างไร?

LP ย่อมาจาก "Local Panel" หรือ "Local Control Panel" ซึ่งเป็นแผงควบคุมที่ใช้สำหรับการควบคุมเครื่องจักรหรือส่วนประกอบภายในพื้นที่ท้องถิ่นหรือภายในโรงงานเฉพาะบริเวณ
LC ย่อมาจาก "Lighting Control" ซึ่งเป็นแผงควบคุมที่ใช้สำหรับการควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารหรือพื้นที่กำหนด ทั้งสองต่างกันตรงที่ LP มุ่งเน้นการควบคุมเครื่องจักรหรือการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ ในขณะที่ LC มุ่งเน้นการควบคุมระบบแสงสว่างเป็นหลัก

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า มีกี่ประเภท?

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ามีหลายประเภท แต่ละประเภทมีการออกแบบและการใช้งานที่เหมาะสมกับความต้องการและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน นี่คือประเภทหลักๆ ของตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า

1.ตู้ MDB (Main Distribution Board) - ใช้สำหรับกระจายไฟฟ้าหลักจากแหล่งจ่ายไฟไปยังตู้ย่อยต่างๆ
2.ตู้ PDB (Power Distribution Board) - ใช้กระจายไฟฟ้าในระดับที่ต่ำกว่าจาก MDB ไปยังเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ
3.ตู้ MCC (Motor Control Center) - ใช้ควบคุม ป้องกัน และตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
4.ตู้ PLC (Programmable Logic Controller) - ใช้สำหรับการควบคุมกระบวนการทำงานของเครื่องจักรโดยใช้โปรแกรมที่เขียนขึ้น
5.ตู้ Control Panel ทั่วไป - ใช้สำหรับการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบไฟฟ้า
6.ตู้ LCP (Lighting Control Panel) - ใช้ควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารหรือโรงงาน

แผงจ่ายไฟมีโครงสร้างประกอบด้วยอะไรบ้าง?

โครงสร้างของแผงจ่ายไฟทั่วไปประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังนี้

1.เฟรมหรือตัวถังแผงจ่ายไฟ - โครงสร้างนี้ทำจากโลหะหรือวัสดุทนไฟ ช่วยให้ทุกส่วนประกอบภายในตู้มีความแข็งแรงและปลอดภัย
2.บัสบาร์ (Busbar) - เป็นแถบโลหะที่ใช้สำหรับกระจายกระแสไฟฟ้าไปยังเบรกเกอร์ย่อยและอุปกรณ์ต่างๆ ในตู้
3.เบรกเกอร์ (Breakers) - ประกอบด้วยเบรกเกอร์หลักและเบรกเกอร์ย่อย เพื่อควบคุมและป้องกันการเกินกระแสไฟฟ้า
4.ระบบการเชื่อมต่อสายไฟ - รวมถึงสายไฟฟ้าและสายเชื่อมต่อที่ใช้ในการติดตั้งภายในตู้
5.ระบบควบคุมและการวัด - อุปกรณ์สำหรับวัดและควบคุมกระแสไฟฟ้าเช่นมิเตอร์วัดกระแส วัดแรงดัน และอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ
6.ระบบป้องกัน - รวมถึงระบบสายดิน ระบบป้องกันการกระแทกไฟฟ้า และระบบป้องกันการเกิดความร้อนเกิน

การออกแบบและการประกอบของแผงจ่ายไฟจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสถียรของระบบไฟฟ้าเป็นสำคัญ เพื่อให้การทำงานของระบบไฟฟ้าในอาคารหรือโรงงานมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด.
 

สนในข้อมูลตู้ MDB เพิ่มเติมติดต่อ

บริษัท วัน เทคโนโลยี เซล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

222/148 หมู่บ้าน เดอะ โมสท์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

092-540-4446

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้